Individualni časovi

Individualni časovi su namenjeni za:
- Brži napredak,
- Nadoknađivanje propuštenog gradiva,
- Učenje plesova koji se ne rade na standardnim časovima ili se rade u manjoj meri,
- Pripremu za posebne događaje: nastupe, venčanja i dr.,
- Ili ukoliko, zbog poslovnih obaveza, nije moguće doći u termine standardnih časova.

Individualni časovi se prilagođavaju potrebama pojedinca, para ili manje grupe.

Individualni časovi se održavaju u prostorijama naše škole. Termin se dogovara sa instruktorm.

Copyright salsa.rs