Parovi: 15% popusta - trajno
Članovi porodice: 15% popusta - trajno
Studenti: 25% popusta - prva dva meseca
Prva dva meseca unapred: 25% popusta - za oba meseca

Copyright salsa.rs