Plesni Bonton


plesni par

Ples postoji hiljadama godina. Kroz svoju evoluciju, doneo nam je i neka pravila kojih bi trebali da se pridržavamo na plesnom podijumu:


  1. Posvetite se partneru/partnerki dok plešete, ples treba da bude kao razgovor. Ostvarite povremen kontakt očima ali izbegavajte konstantan kontakt jer može biti pogrešno protumačen.
  2. Tokom trajanja plesa nemojte objašnjavati i ispravljati partnera/partnerku, osim ako Vas za to ne zamole. Posao instruktora je da ispravlja greške na času, žurka služi za zabavu.
  3. Dužnost je muškarca da pleše bar jedan ples sa svim prisutnim ženama, bez obzira na njihove godine i izgled. Ako je puno ljudi prisutno, onda barem odigrajte sa svim ženama iz svog društva.
  4. Trudite se da ne odbijate poziv na ples. Ako ste odbili poziv na ples, za vreme trajanja pesme ne biste trebali da prihvatite poziv na ples drugog partnera/partnerke.
  5. Sa partnerom/partnerkom biste trebali da odigrate do kraja pesme, čak i ako vam ne prija ples.
  6. Na kraju plesa zahvalite se partneru/partnerki.
  7. Muškarac treba da prilagodi svoj ples znanju i spretnosti partnerke.
  8. Vodite računa o svojoj ličnoj higijeni.
  9. Muškarac treba da zaštiti partnerku sa kojom igra, dok je vodi i vraća sa plesnog podijuma i u toku plesa. Vodite računa da ne ulazite u putanju drugih plesača dok se krećete plesnim podijumom. Ukoliko je gužva, nemojte slati partnerku daleko od sebe u toku plesa. Ako je rizično odigrati neku figuru i postoji mogućnost da partnerku neko udari ili da ona udari nekoga, nemojte odigrati tu figuru.